Obec Dolný Vadičov
Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj, SR
Obec Horný Vadičov
Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj, SR