Obec Vyšné Revištia
Sobrance, Košický kraj, SR
Obec Veľké Revištia
Sobrance, Košický kraj, SR
Obec Gajdoš
Sobrance, Košický kraj, SR
Obec Blatné Revištia
Sobrance, Košický kraj, SR