Obec Nový Ruskov
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Trebišov
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Olšina
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Plechotice
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Veľký Ruskov
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Nový Majer
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Egreš
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Malý Ruskov
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Milhostov
Trebišov, Košický kraj, SR