Obec Zemplínske Hradište
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Kožuchov
Trebišov, Košický kraj, SR