Obec Zemplínsky Branč
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Novosad
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Kašov
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Kysta
Trebišov, Košický kraj, SR