Obec Byšta
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Kazimír
Trebišov, Košický kraj, SR