Obec Michaľany
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Luhyňa
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Lastovce
Trebišov, Košický kraj, SR