Obec Stanča
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Zemplínska Nová Ves
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Zemplínsky Klečenov
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Úpor
Trebišov, Košický kraj, SR