Obec Čeľovce
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Nižný Žipov
Trebišov, Košický kraj, SR