Obec Streda nad Bodrogom
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Viničky
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Klin nad Bodrogom
Trebišov, Košický kraj, SR