Obec Zemplín
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Ladmovce
Trebišov, Košický kraj, SR