Obec Dobrá
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Biel
Trebišov, Košický kraj, SR