Obec Veľké Trakany
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Malé Trakany
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Kolónia
Trebišov, Košický kraj, SR