Obec Čierna
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Čierna nad Tisou
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Boťany
Trebišov, Košický kraj, SR