Obec Zemplínska Teplica
Trebišov, Košický kraj, SR