Obec Veľká Tŕňa
Trebišov, Košický kraj, SR
Obec Malá Tŕňa
Trebišov, Košický kraj, SR